SAGEDAM Eğitimci ve Danışman Kadrosu

  • Pelin Alcan

Dr. Öğretim Üyesi-Okan Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Endüstri Mühendisi Yüksek Lisans ve Doktora

SAGEDAM Eğitimcisi

https://www.linkedin.com/in/pelin-a-3a956b55/

  • Hanife AKYOL

Arkeolog-Çocuk Gelişimi Lisans

İlkyardım Eğitimcisi

ISO 9001-14001-45001 Yönetim Sistemleri İç Denetçi

SAGEDAM Eğitim Satış Sorumlusu

  • Emrah YILMAZ

Dr. Öğretim Üyesi-Edinburgh Business School, Heriot-Watt University

Ekonomi-Matematik Lisans

Ekonomi Yüksek Lisans

Doktora – Uzaktan Öğrenme

SAGEDAM Dubai Ofis Yöneticisi-Eğitimci-Danışman

https://www.linkedin.com/in/emrah-y%C4%B1lmaz-phd-6ba263b2/

  • Murat YILMAZ

İnşaat Mühendisi

İSG Yüksek Lisans

SAGEDAM Eğitimcisi-İstanbul Ofis Yöneticisi

https://www.linkedin.com/in/murat-yilmaz-5326ab56/