Yazılar

İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı olabilir?

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı olunur?

İş Güvenliği Uzmanları kural olarak C sınıfı olarak başlarlar.

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı Bakanlık onaylı kurs eğitimine katılarak ÖSYM tarafından yapılacak olan C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara(Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları) C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi verilir.

İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara direk B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi verilir.

Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara, direk A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi verilir.

A-B-C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim kursları Bakanlık onaylı eğitim kurumları tarafından 220 saat olarak verilir.

A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına ilgili kursunu ya da yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar katılabilir. Sınavlar her yıl 2 defa olmak üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Adayların 100 üzerinden en az 70 alması gerekir.

Mevzuatımıza göre Türkiye’deki tüm işyerleri 3 tehlike sınıfında gruplandırılır:

-Az Tehlikeli

-Tehlikeli

-Çok Tehlikeli

Çok tehlikeli sınıfta sadece A sınıfı İş Güvenliği uzmanları, tehlikeli sınıfta A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanları, az tehlikeli sınıfta ise A-B-C tüm sınıf iş güvenliği uzmanları görev yapabilir.

6331 sayılı İSG kanunun geçici maddesi gereği belli bir süre geçerli olmak üzere C sınıfı iş güvenliği uzmanları B gibi, B sınıfı iş güvenliği uzmanları ise A gibi bir üst tehlike sınıfına sahip işyerlerinde görev alabilir.

Kursunu ya da yüksek lisansını tamamlamış sınava girecek durumda olan adaylar SAGEDAM İSG sınav hazırlık eğitimlerine katılabilir.

Aşağıdaki linklerden İSG sınav hazırlık eğitimlerini temin edebilirsiniz.

 

 

#isg #sınav #ösym #işgüvenliğiuzmanı #igu #mühendis #mimar #teknikeleman