Yazılar

İSG Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

Çalışanlarınız İSG ile ilgili hangi eğitimleri alıyor?

Mevzuatımızda belirtilen İSG eğitimleri içerisinde neler var?

Çalışanların İSG Eğitimleri (Hepsi birbirinden ayrı eğitimler-ayrı ayrı belgelendirilecektir)-Çalışanların İSG Eğitimleri Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik gereği:

1-Temel İSG eğitimleri: Tehlike sınıfına göre 8-12-16 saat-Ek-1’deki konular
2-İşe başlama eğitimi: En az 2 saat uygulamalı-Bilgi sahibi kişi tarafından verilebilir.
3-İlave eğitim: İş kazası veya meslek hastalığı sonrası işe dönüşte
4-Bilgi yenileme eğitimi: Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla işten uzak kalanlara-işe dönüşte

Diğer İSG Eğitimleri
• İSG Kurul üyeleri ve yedeklerinin eğitimleri-saat belirtilmemiş-konular yönetmelikte…
• Çalışan Temsilcilerinin eğitimleri-saat belirtilmemiş özel olarak ayrıca eğitilirler.-Diğer kurul üyeleri ile birlikte verilebilir.
• Destek Elemanlarının eğitimleri (Söndürme-kurtarma-koruma)-saat belirtilmemiş-İşyerinde İGU ya da İH tarafından verilebilir. İlkyardımcı eğitimi ise-16 saat-Sağlık Bakanlığı onaylı kurum verir.
• Yüksekte çalışma eğitimi- yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilir. Saat belirtilmemiş. Temel İSG kapsamında verilebilir.
• Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi. Saat belirtilmemiş-Konular yönetmeliğinde yer alıyor. Temel İSG kapsamında verilebilir.
• İş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, iş ekipmanını kullanmadan önce bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim verilir. Saat belirtilmemiş.

İSG Profesyonellerinin Eğitimleri
• A-B-C İGU-ÇSGB onaylı eğitim kurumu verir.220 saat. ÖSYM sınavı en az 70 almalı.
• İH- ÇSGB onaylı eğitim kurumu verir.220 saat. ÖSYM sınavı en az 70 almalı.
• DSP- ÇSGB onaylı eğitim kurumu verir.90 saat. ÖSYM sınavı en az 60 almalı.

Not: Asbest çalışanı ve uzmanı…, sapancı ve işaretçi, hijyen, ergonomi, elle taşıma ve kaldırma, kimyasallar, kanserojenler, … gibi mevzuatımızda başkaca eğitimler de yer almaktadır.

Her biri kendi yönetmeliğinde belirtilmiş farklı farklı eğitimlerdir.

Ayrıca hiç bir mevzuat kaynağında belirtilmemiş spesifik bir konu ile ilgili risk değerlendirme ekibinin değerlendirmesi ya da isg kurulunun böyle bir karar alması durumunda o konuyla ilgili eğitim düzenleme ihtiyacı hasıl olacaktır.

Yukarıda sayılı pek çok eğitim uygun bir teknolojik platform sağlanması durumunda uzaktan-online şekilde de verilebilir.

Burada önemli olan işverenlerin ya da vekillerinin sadece temel isg eğitimi(8-12-16 saat) alsak yeter algısının değiştirilmesidir.

Bilgilerinize sunarız..

SAGEDAM Eğitim ve Danışmanlık

Online Eğitim Mağazası