Yazılar

ISO Yönetim Sistemleri Eğitimleri

ISO Yönetim Sistemleri  

İşletmelerde, tüm faaliyetler için standartları ve yöntemleri belirlemek ve yapılan işin her seferinde aynı şekilde yapılmasını sağlamak çok önemlidir. Bu durumun sağlanması için uygulanan yöntemlerin bütünü yönetim sistemi olarak adlandırılır.

Dünyada en geçerli ve kabul gören standartlar ISO tarafından yayınlanır.

ISO standartları International Organization for Standardization yani uluslararası standardizasyon örgütü tarafından hazırlanan standartlardır. Bu standartlar ISO üyesi TSE tarafından kabul edilip Türkçeye çevrilerek Türk standartları haline gelir.

 

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri
TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri
TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Entegre Yönetim Sistemleri 9001 (Kalite Yönetim Sistemleri)

14001 (Çevre Yönetim Sistemleri)

45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri)

TS ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri
TS EN ISO/IEC 27001:2022 Bilgi güvenliği Yönetim Sistemleri
TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri
TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

TS’den hemen sonra gelen EN (European Norm) ifadesi ilgili yönetim sisteminin aynı zamanda Avrupa Normlarına uyum sağladığını ifade eder.

ISO’nun yayınladığı herhangi bir standartta istenen tüm şartları kuruluşunuzda yerine getirip gönüllü belgelendirme başvurunuz sonrasında yapılan belgelendirme denetiminin sonucuna göre firmanıza verilen sertifikadır.

ISO belgesini IAF akreditasyonuna kuruluşlar veya bunların akredite ettiği (yetki verdiği) yetkilendirilmiş belgelendirme firmaları verir. Türkiye’de kamuya ait tek belgelendirme kuruluşu TSE tek akreditasyon kurumu da TÜRKAK’tır. Bununla birlikte 164 üye ülkede faaliyet gösteren yetkili (akredite) belgelendirme kuruluşlarının tamamı iso belgelerini verebilirler.

İlgili standart gereği tüm çalışanlarınız bu standartla ilgili düzenli olarak eğitim almalıdır. Bu eğitim temel eğitimdir.

Belge almak isteyen kuruluş belgelendirme denetimi öncesi kendi içinde iç denetimini tamamlayarak nihai belge denetimine hazır hale gelmesi gerekir. Kurum içi bu hazırlığı yapacak ve iç denetimi yapacak çalışanın alacağı eğitim ise iç denetçi eğitimidir.

Belgelendirme yapılacak kurumun dışardan bir bağımsız denetçi tarafından son nihai denetiminin yapılması gerekir. Bu denetimi yapacak kişinin alması gereken eğitim ise Baş Denetçi Eğitimidir.

ISO Yönetim Sistemleri Eğitimleri

1-Temel Eğitim

2-İç Denetçi

3-Baş Denetçi

SAGEDAM Eğitim ve Danışmanlık her üç seviyede de hem kurumsal hem bireysel olarak eğitim vermeye yetkin bir kuruluştur. Bu Eğitimler talebe göre online-LMS, online canlı ya da yüz yüze sınıf Eğitimleri olarak düzenlenebilir.

SAGEDAM Exemplar Global tarafından akredite edilmiş bir kuruluştur. SAGEDAM tarafından sağlanan eğitimler hem uluslararası geçerli hem de Türkiyede Türkak ve TSE tarafından kabul görmüş IAF’ın yetki verdiği Exemplar Global onaylıdır.

Eskiden RABQSA olarak bilinen Exemplar Global, 30 yılı aşkın süredir sertifikasyon programlarına sahiptir.

Küresel anlamda etkin uluslararası tanınırlık yetkisi sağlayan, konusunda lider eğitim sağlayıcıları ve denetçiler yetkilendiren bir kuruluştur. Özellikle sağlık, güvenlik, çevre, yönetim sistemleri ve benzeri konulardaki sertifikasyonları Global anlamda en yüksek seviyede saygınlık sağlar.

 

SAGEDAM Exemplar Global Onaylı Eğitimleri

1-Quality Engineering and Management Course- Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi

2-ISO 9001:2015 Quality Management System Lead Auditor Course- ISO:900 Kalite Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Eğitimi

3-ISO 14001:2015 Environment Management System Lead Auditor Course- ISO:14001 2015 Çevre Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Eğitimi

4-ISO 45001:2018 OHS Management System Lead Auditor Course- ISO:45001 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Eğitimi

5-ISO 19011:2018 Guidelines for Auditing Management Systems Internal Auditor Course- ISO:19011 2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi

6-Construction OHS Site Solution Training Course-Yapı Sektörü İSG Saha Çözümleri Eğitimi

7- ISO 27001:2022 Information Security Management System Lead Auditor Course- ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi-Baş Denetçi

8- ISO 50001:2018 Energy Management System Lead Auditor Course- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri -Baş Denetçi

9- ISO 10002:2018 Quality Management Customer Satisfaction System Lead Auditor Course- ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri Eğitimleri–Baş Denetçi

10-OHS Train the Trainer Course-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi Programı

11-Incident@Accident Investigation and Root Causes Analysis Training Course-Kaza-Olay Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi

12ISO 22000:2018 Food Safety Management System Lead Auditor Course-ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitimi

13-Integrated Management Systems (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) Lead Auditor Course-EYS Baş Denetçi Kursu

14-Occupational Health and Safety for Managers-Yöneticiler İçin İSG

 

Dilediğiniz eğitimle ilgili bizimle iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

E Posta: info@sagedam.com

Web: www.sagedam.com

Sabit Tel: 0 216 251 67 81

Cep Tel:  0 533 664 47 13

 

Aşağıdaki bağlantılardan dilediğiniz yönetim sistemleri için detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

 

 

#iso9001 #iso14001 #iso45001 #iso27001 #iso50001 #iso22000 #iso19011 #iso10002 #isg #kalite #çevre #bilgigüvenliği #gıdagüvenliği #enerji #yönetimsistemleri