Yazılar

ÖSYM İSG Sınavları için mevzuata nasıl çalışılır?

A,B,C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personelliği sınavlarından en çok soru mevzuattan gelmektedir.

Mevzuat çalışmaları için en güvenilir yol direk Mevzuat Bilgi Sistemi ile ilgili mevzuata ulaşmaktır. Başkasının notları, hap bilgiler, özetler… gibi kaynaklar mevzuat çalışmaları için çok tehlikeli yollardır. Mevzuat her an değişebilen yaşayan canlı bir konudur. Bu nedenle aşağıda belirtilen mevzuat bilgi sisteminin internet sitesinden kendi özetlerinizi, kendi tablolarınızı çıkararak çalışmak en sağlıklı ve güvenli yoldur.

https://www.mevzuat.gov.tr/

En çok soru çıkan kanun, yönetmelik ve tebliğler aşağıda belirtilmiştir. Yukarıdaki linke girerek direk ilgili kanun ya da yönetmeliğin ismini aratabilirsiniz.

 • 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu
 • BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
 • YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 • İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 • MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 • KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
 • ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
 • EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
 • ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
 • BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • MAKİNE EMNİYET YÖNETMELİĞİ
 • ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 • KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
 • İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 • İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK
 • ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
 • TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
 • TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 • ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ
 • ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • İSG ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENST. BAŞK. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAK.YÖNETMELİK
 • ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 • ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
 • HAZIRLAMA,TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
 • KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • BÜYÜK END.KAZALARIN ÖNLENMESİ HAK.YÖNETMELİK
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 • ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ
 • ASANSÖR YÖNETMELİĞİ(2014/33/AB)
 • BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ
 • ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ
 • TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ