Yazılar

ÖSYM İSG Sınavlarında Tablo Tekniği

Fotografik hafıza, görsel olanı sözel olanla birleştirerek akılda tutmaya dayanan bir hafıza türüdür. İnsan somutla ilişkisinde her zaman çok daha başarılı olmuştur. Çünkü somut nesneleri akılda tutmak soyut kavramlara nazaran daha az bir zihinsel etkinlik gerektirir.
Bu nedenle adayların birçok sayısal veriyi ya da bilgiyi ezberlemek yerine tablolar haline getirerek daha hızlı ve kalıcı öğreneceğini düşünüyoruz.
Sizler de konu çalışırken aşağıdakilere benzer kendi tablolarınızı üretebilirsiniz.

Konu çalışırken özet defterinize size ait küçük tablolar yaparak başlayın, sayısal verileri tablo haline getirerek daha fazla akılda kalacağını göreceksiniz.

Aşağıdaki tablolar örnek olarak verilmiştir.Bu öğrenme tekniğinde maksat sizlerin kendi tablolarını üretmesidir.

Daha fazla örnek tablolar için setimizi temin edebilirsiniz.