Yazılar

Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

 İşletmelerde, tüm faaliyetler için standartları ve yöntemleri belirlemek ve yapılan işin her seferinde aynı şekilde yapılmasını sağlamak çok önemlidir. Bu durumun sağlanması için uygulanan yöntemlerin bütünü yönetim sistemi olarak adlandırılır.

Dünyada en geçerli ve kabul gören standartlar ISO tarafından yayınlanır.

ISO standartları International Organization for Standardization yani uluslararası standardizasyon örgütü tarafından hazırlanan standartlardır. Bu standartlar ISO üyesi TSE tarafından kabul edilip Türkçeye çevrilerek Türk standartları haline gelir.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri
TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri
TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Entegre Yönetim Sistemleri 9001 (Kalite Yönetim Sistemleri)

14001 (Çevre Yönetim Sistemleri)

45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri)

TS ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri
TS EN ISO/IEC 27001:2022 Bilgi güvenliği Yönetim Sistemleri
TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri

İlgili standartların her seviyede eğitim ihtiyaçları SAGEDAM tarafından karşılanır.

 

Online Eğitim Mağazası